Dokument

Här samlas våra dokument som hjälper din scoutkår i distriktet. Du hittar även länkar till Scouternas dokument.

Scouternas dokument

  • Kårens mallar – Dokument som underlättar rekrytering och mer hittar man på Scoutservice. (Länk öppnas i en ny flik.)
  • Mallar och typsnitt – På Scoutservice finns det mallar att ladda ner som underlättar vid exempelvis rekrytering till din scoutkår, krets eller annan grupp. (Länk öppnas i en ny flik.)

Distriktets stadgar

Antagna av distriktsstämman 2013-10-13 – bygger på Scouternas stadgar antagna 2012-11-25 med tillägg för utmanarscouters extra mandat i §5 2:a stycket.

Stadgar

Ladda ner

På respektive undersida hittar du distriktets alla dokument du söker.

Blanketter

Ta hjälp av våra blanketter för att ansöka om bland annat reseersättning.

Blanketter

Styrelseprotokoll

Distriktsstyrelsen samlar styrelseprotokoll från aktivt verksamhetsår. Äldre protokoll arkiveras.

Styrelseprotokoll

Stämmodokument

Justerade protokoll från Höst- och Vårstämman.

Stämmodokument