Barn och unga på Jamboree17

Utbildning

I Skåne erbjuds många olika utbildningar, på olika platser och nivåer. Här finns allt från kvällskurser till veckolånga kurser.

Inom Scouterna är utbildning helt centralt. Från den enklaste plåsterträningen på avdelningen som spårare, till patrulledarutbildningen för en äventyrslysten äldre scout, till Leda Scouting för en nybliven avdelningsledare – så genomsyras Scouternas verksamhet av utbildning. Inom Södra Skånes Scoutdistrikt värdesätter vi detta oerhört mycket; både som ett sätt att värna och utveckla våra medlemmar och ideellt aktiva. Distriktet verkar för att vi inom regionen ska kunna erbjuda kvalitetssäkrade kurser i varierade former, vad gäller plats och tidpunkt inom regionen och därmed ge kårerna möjlighet att utbilda alla sina ledare och scouter.

Scouterna kan i samarbete med Scouternas Folkhögskola vara stolta över ett brett utbildningsutbud. Tillsammans med Södra Regionala Utbildningsgruppen anordnas regelbundet kurserna Leda Scouting, Leda Avdelning och Leda Kår. Genom nationella utbildningar får alla Scouternas medlemmar tillgång till mer avancerade och specialiserade utbildningar, däribland Treklöver-Gilwell, Friluftsledarkurser och Värdebaserat Ledarskap.

Inom Distriktet

Södra Skånes Scoutdistrikt värnar också utbildning som ett sätt att utveckla våra Distrikts- och kåraktiva medlemmar. Detta görs främst genom ett regelbundet utbud av föreläsningar och intressekurser. Om du har förslag på vad Distriktet borde anordna för kurs eller mini-utbildning, hör av dig till kansli@sodraskane.se
Glöm inte att hålla utkik i våra kanaler på sociala medier, nyhetsbrev och på hemsida där vi annonserar ut om nästa utbildning.

Södra Regionala Utbildningsgruppen

Med utgångspunkt i Skåne har gruppen representanter från de tre scoutdistrikten i Skåne. Utbildningsgruppens uppdrag är samordna kursteamen och säkerställa utbildningsutbudet i Södra regionen (Nordvästra Skånes Scoutdistrikt, Snapphane Scoutdistrikt och Södra Skånes Scoutdistrikt). Tillsammans med Scouternas Folkhögskola och Studieförbundet Sensus är gruppen ett verktyg för att försäkra sig om att kurserna håller hög kvalité..

Har du frågor om vårt kursutbud, skulle vilja anordna en kurs eller själv bli utbildare? Hör av dig till Södra Regionala Utbildningsgruppen via deras Facebook-sida eller på Utbildningsgrupp.sodra@scouterna.se