sodra-kansliet 2017-11-24

Södra kansliet

Tillsammans arbetar konsulenterna för en fantastisk scoutverksamhet på lokal, regional och nationell nivå.

Det finns inga frågor som är för stora eller för små. Det som är viktigt för kårerna är viktigt för kansliet. Konsulenterna erbjuder vidareutveckling utav scoutkåren, rekryteringstips av barn och vuxna, Trygga möten, INTRO-utbildning av nya ledare mm.

Boka gärna en konsulent redan idag, så att ni för stöd i det som är viktigt för just er.

På Södra kansliet arbetar

  • Det regionala rikskansliet med tre konsulenter samt regional utvecklingschef som arbetar mot Östra regionen och hela Skåne
    Emma Nordengren, Hanna Edvall, Sofie Moberg och Johan Möller
  • Södra Skåne scoutdistrikts konsulenter som arbetar med bl.a. arrangemang, fastigheter, kårstöd, ekonomi och administration
    John Söderdahl och Ann Ekström
  • Nordvästra scoutdistrikts konsulent Anton Nilsson
  • Snapphane Scoutdistrikts konsulent Helene Wilkens som mestadels sitter i Hässleholm
  • Scouternas nationella arrangemangs samordnare Caroline Eriksson
  • Scouternas Folkhögskolas samordnare för de regionala utbildningsgrupper Linnea Hansson Henne

Har du som scout eller ni som kår tips och idéer som är viktiga för kansliet att veta och ta del av – det är bara att höra av sig. Det är tillsammans som vi utvecklar scouting, så att vi kan nå vårt uppdrag: att ge barn och unga från alla delar av samhället möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, i en trygg miljö där alla får vara sig själva.

Vi lovar äventyr, spänning, gemenskap och Sveriges bästa ledare.