Roverscout

Luft – Roverscouting i Skånes luftrum.

Huvudsyftet med Luft är att se till att det är roligt och meningsfullt att vara roverscout.

Detta genom att möjliggöra arrangemang och hjälpa de roverscouter som behöver stöd. Luft är en trygg knytpunkt, för faddring av enskilda personer och hela roverlag på sin “Roverfärd”, som Scouternas program för roversscouter handlar om.

Luftascouter, 18 år och uppåt i åldrarna. För oss gäller det att vända fikadöden till fikaglöden.

Vidare räknas man som roverscout enligt Scouterna fram till att man är 25. Skulle man ha råkat passera denna aktningsvärda ålder och ändå vilja delta på något luftaarrangemang brukar detta dock inte medföra några problem.

Luftasidan

Alla luftaarrangemang finner man på deras egna hemsida.

luft.scout.se